Skip to main content

Tá tú anseo:  

Cosaint ar obair a dhéanann díobháil duit

Éist Cluiche

Cad atá i gceist leis seo?

Tá sé de cheart agat a bheith cosanta ar obair a dhéanann dochar duit.

Má tá tú faoi bhun 18 mbliana d’aois, ba chóir duit díriú ar do chuid oideachais agus ba chóir duit a bheith cosanta ó phoist nach bhfuil sábháilte nó atá dochrach do do shláinte agus dod’oideachas.

SAMPLA: Tá dlíthe in Éirinn, ina luaitear nach féidir leat oibriú go dtí go bhfuil tú 14 bliana d’aois agus nach féidir leat ach obair a dhéanamh i bpoist áirithe, ar feadh méid áirithe uaireanta.