Skip to main content

Cad é Oifig an Ombudsman do Leanaí?

  • Is institiúid cearta daonna sinn.  Oibríonn muid chun cearta leanaí agus daoine óga in Éirinn a chothú.
  • Fiosraíonn muid gearáin a déantar faoi seirbhísí phoiblí do leanaí.
  • Ba bhreá linn go mbeadh cluas éisteachta tugtha do leanaí agus daoine óga, go dtabharfaí meas dóibh, ionas go mbeidh siad sona sábháilte acu ina gnáthshaol.

Bíodh glór agat!

Bí páirteach sa suirbhé míosúil a bhaineann le na fadhbanna ata ag cuir as do leanaí agus daoine óga in Éirinn.

Is leatsa an ceart!

Tá suíomh gréasáin tiomnaithe ann, áit ar féidir lea daoine óga foghlaim faoin a gcearta. Tá a lán acmhainní ann dóibh siúd a bhfuil ag obair le leanaí.