Skip to main content

Cad é Oifig an Ombudsman do Leanaí?

  • Is institiúid cearta daonna sinn.  Oibríonn muid chun cearta leanaí agus daoine óga in Éirinn a chothú.
  • Fiosraíonn muid gearáin a déantar faoi seirbhísí phoiblí do leanaí.
  • Ba bhreá linn go mbeadh cluas éisteachta tugtha do leanaí agus daoine óga, go dtabharfaí meas dóibh, ionas go mbeidh siad sona sábháilte acu ina gnáthshaol.

Pathways to Irish Citizenship

The findings of a new research paper highlight the lengthy and complex road to citizenship for non-national and non-citizen children in Ireland

Is leatsa an ceart!

Tá suíomh gréasáin tiomnaithe ann, áit ar féidir lea daoine óga foghlaim faoin a gcearta. Tá a lán acmhainní ann dóibh siúd a bhfuil ag obair le leanaí.