Skip to main content

Cad é Oifig an Ombudsman do Leanaí?

  • Is institiúid cearta daonna sinn.  Oibríonn muid chun cearta leanaí agus daoine óga in Éirinn a chothú.
  • Fiosraíonn muid gearáin a déantar faoi seirbhísí phoiblí do leanaí.
  • Ba bhreá linn go mbeadh cluas éisteachta tugtha do leanaí agus daoine óga, go dtabharfaí meas dóibh, ionas go mbeidh siad sona sábháilte acu ina gnáthshaol.

Covid-19 information for children

One year on, Covid-19 is still having an impact on children's lives. Here is some useful info for parents and young people in Ireland.

Is leatsa an ceart!

Tá suíomh gréasáin tiomnaithe ann, áit ar féidir lea daoine óga foghlaim faoin a gcearta. Tá a lán acmhainní ann dóibh siúd a bhfuil ag obair le leanaí.