Skip to main content

Tá tú anseo:  

Bí ar an eolas faoi do chearta

Éist Cluiche

Cad atá i gceist leis seo?

Tá sé de cheart agat a bheith ar an eolas faoi do chearta. Mura bhfuil tú ar an eolas faoi do chearta, tá sé deacair iad a bhaint amach.

Ba chóir do do thuismitheoirí go speisialta cabhrú leat eolas agus tuiscint a fháil ar do chearta.

SAMPLA: Ar scoil foghlaimíonn tú faoi do chearta san Oideachas Saoránach Sóisialta Polaitiúil.

Tuilleadh eolais!

An bhfuil an ceart seo agam in Éirinn?

  • Faoi airteagal 42 de CNACL, tá sé de cheart agat a bheith ar an eolas faoi do chearta. Ba chóir go mbeadh daoine fásta ar an eolas faoi na cearta seo agus go gcabhróidh siad leat foghlaim fúthu freisin.
  • Faoin Acht um Fhaisnéis do Shaoránaigh, 2007, tá sé de cheart agat eolas a fháil faoi do chearta agus do theidlíochtaí.
  • Cabhróidh an treoirleabhar seo leat na cearta atá agat mar dhuine óg in Éirinn a thuiscint.