Skip to main content

Tá tú anseo:  

Náisiúntacht

Éist Cluiche

Cad atá i gceist leis seo?

Tá sé de cheart agat náisiúntacht a bheith agat agus chun tíre is dual duit.

Tá sé seo nasctha le do cheart chun céannachta.

SAMPLA: Nuair atá tú i do shaoránach de thír, baineann na cearta go léir sa tír sin leat.

Foghlaim tuilleadh faoin gceart seo

  • CNACL, airteagal 7–, Tá sé de cheart agat ainm a bheith agat agus ba cheart don Rialtas é seo a aithint go hoifigiúil. Tá sé de cheart agat náisiúntacht a bheith agat (ceart chun tíre is dual duit)
  • CNACL, airteagal 8– Tá sé de cheart agat céannacht a bheith agat – taifead oifigiúil de cé hé tú féin. Níor chóir d’aon duine é seo a bhaint uait.
  • Faoi Acht Náisiúntachta agus Saoránachta na hÉireann 2004, tá sé de cheart agat a bheith i do shaoránach d’Éirinn má rugadh tú in Éirinn tar éis an 1 Eanáir 2005 agus más saoránaigh Éireannacha iad ceann amháin de do thuismitheoirí nó an bheirt agaibh.
  • Faoi Bhunreacht na hÉireann, tá sé de cheart agat iarratas a dhéanamh ar phas má tá tú i do shaoránach Éireannach. Is ceann de do chearta bunúsacha í saoirse gluaiseachta.