Skip to main content

Tá tú anseo:  

Gach duine éagsúil, gach duine ar chomhchéim

Éist Cluiche

Cad atá i gceist leis seo?

Tá sé de cheart ag leanaí uile go gcaitear go cothrom agus go féaráilte leo.

“Tá cearta ag leanaí uile: beag beann ar cé hiad, cá bhfuil siad ina gcónaí, gairm bheatha a dtuismitheoirí, an teanga a labhraíonn siad, cúrsaí creidimh, cibé acu an buachaillí nó cailíní iad, a gcultúr, cibé acu an bhfuil siad faoi mhíchumas nó nach bhfuil, cibé acu an bhfuil siad aerach nó díreach, nó cibé acu an bhfuil siad saibhir nó bocht.”

SAMPLA: Ní cheadaítear a thuilleadh d’fhormhór scoileanna áiteanna a thabhairt do dhaltaí bunaithe ar chúrsaí creidimh.

Foghlaim tuilleadh faoin gceart seo

  • Faoin Acht um Stádas Comhionann 2000 in Éirinn, tá sé de cheart agat go gcaitear go cothrom leat. Ní féidir go gcaitear ar bhealach difriúil leat ná go ndéantar idirdhealú i do choinne ar na cúiseanna seo a leanas: inscne; stádas sibhialta (pósta/singil/páirtnéireacht shibhialta), stádas teaghlaigh, aois, creideamh, míchumas, gnéaschlaonadh, cine/cúlra eitneach/náisiúntacht, ballraíocht de phobal na dTaistealaithe.
  • Faoin Acht Oideachais (Ligean isteach i Scoileanna), 2018, tá sé de cheart agat nach féidir le formhór na scoileanna in Éirinn a dhiúltú tú a ligean isteach ina scoil, chomh fada agus a bhfuil spás ann, bunaithe ar do chreideamh nó easpa creidimh.
  • Faoi Bhunreacht na hÉireann, is ceann de do chearta bunúsacha go gcaitear go féaráilte agus go cothrom leat os comhair an dlí.