Skip to main content

Tá tú anseo:  

13+ bliana d'aois

Tá cearta leanaí tábhachtach. Is iad seo na rudaí go mbíonn ag teastáil ó gach duine le bheith beo, an óige is fearr a bheith agat agus a bheith an duine is fearr gur féidir leat a bheith. Is é ceann do rólanna an OCO cinntiú go bhfuil eolas ag gach duine ar chearta leanaí agus is é ról an an rialtais cinntiú go mbíonn cearta leanaí ag gach páiste.

Cliceáil ar na ciorcail thíos chun níos mó a fhoghlaim faoi do chuid ceartaí. Breathnaigh ar na físeanna, pictiúirí, téip fuaime agus léigh na fíricí gearra faoi chearta leanaí!

It's your right
#MoreThanSchool
Eolas
Deis cainte
Leas an linbh
Gach duine éagsúil, gach duine ar chomhchéim
Oideachas
Teanga, Cultúr agus Creideamh
An Teaghlach agus Cúram
Cúram Sláinte
Áit chónaithe
Slán Sábháilte
Súgradh agus sos
Bia
Á caitheamh go cothrom leat sa dlí
Uisce glan
Do chuid buanna agus cumais a fhorbairt
Tú féin a chur in iúl
Ainm
Bí ar an eolas faoi do chearta
Náisiúntacht
Príobháideacht
Cosaint ó chogadh
Cosaint ar obair a dhéanann díobháil duit