Skip to main content

Tá tú anseo:  

Cúram Sláinte

Éist Cluiche

Cad atá i gceist leis seo?

Tá sé de cheart agat an cúram sláinte is fearr agus is féidir, uisce óil sábháilte, bia cothaitheach, timpeallacht ghlan agus shábháilte, agus eolas chun cuidiú leat fanacht slán.

Faigheann teaghlaigh áirithe cártaí leighis agus tá a gcuairteanna ar an dochtúir agus an ospidéal saor in aisce.

SAMPLA: Faigheann leanaí vacsaíní chun an bhreoiteacht a choimeád uatha.