Skip to main content

Tá tú anseo:  

Éist Cluiche

Cad atá i gceist leis seo?

Tá sé de cheart agat eolas a fháil maidir le d’fholláine ar bhealaí a thuigeann tú.

Ba chóir do dhaoine fásta a chinntiú nach ndéanann an t-eolas a fhaigheann tú dochar duit. Mar shampla, níor cóir cead a thabhairt duit féachaint ar scannáin le haghaidh daoine níos sine ná 18 mbliana d’aois nó trí rialuithe tuismitheora a chur ar an idirlíon.

SAMPLA: Níl sé de cheart agat an t-idirlíon a bheith agat gan srian ach tá sé de cheart agat an t-idirlíon a rochtain ar bhealach atá oiriúnach do d’aois.

Foghlaim tuilleadh faoin gceart seo

  • CNACL, Airteagal 17 – tá sé de cheart agat eolas atá tábhachtach do d’fholláine a fháil ón raidió, ó nuachtáin, ó leabhair, ó ríomhairí agus ó fhoinsí eile. Ba chóir do dhaoine fásta a chinntiú nach ndéanfaidh an t-eolas sin dochar duit, agus ba chóir dóibh cuidiú leat an t-eolas a bheidh ag teastáil uait a aimsiú agus a thuiscint.”
  • Faoin Acht um Fhaisnéis do Shaoránaigh, 2007, tá sé de cheart agat eolas a fháil maidir le do chearta.
  • Faoi Acht na Leabharlann Poiblí 1855, tá sé de cheart agat eolas a fháil ón leabharlann.