Skip to main content

Tá tú anseo:  

Cosaint ó chogadh

Éist Cluiche

Cad atá i gceist leis seo?

Tá sé de cheart agat a bheith cosanta ó chogadh.

Má tá cogadh i do thír, ba cheart go mbeifeá in ann dul chuig tír shábháilte agus áit shábháilte a fháil chun fanacht ann.

SAMPLA: In Éirinn, ní mór duit a bheith 18 mbliana d’aois sula bhféadfaidh tú dul isteach san arm.

Foghlaim tuilleadh faoin gceart seo

  • CNACL alt 38, tá sé de cheart agat a bheith cosanta agus saor ó chogadh. Ní féidir iallach a chur ar leanaí atá faoi 15 bliana d’aois dul isteach san arm nó páirt a ghlacadh i gcogadh.
  • Faoin Acht um Chosaint Idirnáisiúnta 2015 in Éirinn, tá sé de cheart agat cur fút in ionaid Soláthair Dhírigh má tá tú i do dhídeanaí nó iarrthóir tearmainn. Gheobhaidh tú bia agus foscadh ann le linn an ama a bhfanfaidh tú ar an gcinneadh más féidir leat fanacht sa tír nó nach féidir