Skip to main content

Tá tú anseo:  

Uisce glan

Éist Cluiche

Cad atá i gceist leis seo?

Tá sé de cheart agat uisce óil glan a bheith agat.

Ba chóir don Rialtas é a dhéanamh éasca duit súgradh a dhéanamh agus páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí cultúrtha.

SAMPLA: Déanann an Rialtas seiceálacha lena chinntiú go bhfuil an t-uisce i do cheantar sábháilte le hól.

Faigh tuilleadh eolais!

  • UNCRC, Article 24:Tá sé de cheart agat  an cúram sláinte is fearr a fháil, chun uisce óil sábháilte, chun bia cothaitheach, timpeallacht ghlan agus shábháilte agus faisnéis chun cabhrú leat fanacht sláintiúil.  
  • Faoin Acht um Sheirbhísí Uisce 2013, tá sé de cheart agat go ndéanann Uisce Éireann seiceáil ar d’uisce glan.