Skip to main content

Tá tú anseo:  

Éist Cluiche

Cad atá i gceist leis seo?

Tá do cheart chun bia nasctha le do cheart a bheith beo agus go bhfreastalófaí ar do riachtanais bhunúsacha. Ba chóir go mbeadh uisce óil sábháilte, bia cothaitheach, an cúram sláinte is fearr agus is féidir, timpeallacht ghlan agus shábháilte agat, chomh maith le heolas chun cuidiú leat fanacht slán.

Tá go leor clár agus feachtas ag an Rialtas chun tú a spreagadh chun bia folláin a ithe, amhail www.healthyireland.ie

SAMPLA: I scoileanna áirithe, bíonn clubanna bricfeasta agus béilí teo ann a chabhraíonn leat bia folláin a ithe.