Skip to main content

Tá tú anseo:  

Príobháideacht

Éist Cluiche

Cad atá i gceist leis seo?

Tá an ceart chun príobháideachta agat.

Is minic a aimsítear cothromaíocht idir an ceart seo agus leas an linbh. Má tá duine fásta buartha faoi do shábháilteacht, d’fhéadfaidís breathnú i do thaisceadán / dialann nó ar do ghuthán.

SAMPLA: Níor chóir ach daoine áirithe a bheith in ann do thaifid leighis a fhiosrú agus a léamh ar scoil. Ba chóir go mbeidís ar bhonn ‘riachtanas eolais’. Cosnaíonn sé seo do phríobháideacht.