Skip to main content

Tá tú anseo:  

Á caitheamh go cothrom leat sa dlí

Éist Cluiche

Cad atá i gceist leis seo?

Tá sé de cheart agat go ndéileálfaidh an dlí leat go cothrom.

Má stopann Garda tú, tá sé de cheart agat a fháil amach cén fáth.

SAMPLA: In Éirinn, déantar iarrachtaí chun leanaí a choinneáil amach as ionaid choinneála. Tá cláir atreoraithe á reáchtáil ag na Gardaí chun cabhrú le leanaí a choinneáil slán ó thrioblóid leis an dlí.