Skip to main content

Tá tú anseo:  

Do chuid buanna agus cumais a fhorbairt

Éist Cluiche

Cad atá i gceist leis seo?

Baineann an ceart seo leis an gcineál oideachais ar chóir duit a fháil.

Tá sé de cheart agat go bhfuil do chuid oideachais cothrom – ní hamháin go mbaineann sé le hábhair acadúla cosúil le matamaitic agus scríbhneoireacht, ach baineann sé freisin le drámaíocht, spórt agus le ceol agus le foghlaim chun meas a bheith agat ar an gcomhshaol agus ar a chéile.

SAMPLA: I rith na hidirbhliana, is iondúil go mbaineann tú triail as go leor gníomhaíochtaí éagsúla cosúil le drámaíocht, díospóireacht, teanga nua a fhoghlaim nó féinchosaint.