Skip to main content

Tá tú anseo:  

An Teaghlach agus Cúram

Éist Cluiche

Cad atá i gceist leis seo?

I bhformhór na gcásanna cúirte maidir le saol an teaghlaigh, ní mór do bhreitheamh éisteacht le do thuairimí agus iad a chur san áireamh agus cinneadh a théann i bhfeidhm ortsa á dhéanamh.

Tá sé de cheart agat go ndéanfaidh do theaghlach cúram díot. Mura bhfuil sé sábháilte duit cónaí le do theaghlach, ba chóir duit fanacht le teaghlach atá in ann cúram a dhéanamh díot.

SAMPLA: Tá sé de cheart agat do bhaile a fhágáil ag 16 bliana d’aois, má thugann do thuismitheoirí cead duit é sin a dhéanamh. Nuair a bheidh tú 18 mbliana d’aois, ní gá duit cead do thuismitheoirí a fháil.

Tuilleadh eolais!

 • UNCRC,article 9 tá sé de cheart agat cónaí le do thuismitheoir(í), mura ndéanfaidh sé sin dochar duit. Tá sé de cheart agat cónaí le teaghlach a dhéanfaidh cúram díot.
 • UNCRC, article 10tá sé de cheart agat a bheith in éineacht le do thuismitheoirí má tá cónaí orthu i dtír eile.
 • UNCRC, article 18tá sé de cheart agat go ndéanfaidh do thuismitheoirí tú a thógáil más féidir.
 • UNCRC, article 20tá sé de cheart agat cúram agus cúnamh speisialta a fháil mura féidir leat cónaí le do thuismitheoirí.
 • UNCRC, article 21tá sé de cheart agat cúram agus cosaint a bheith agat má dhéantar tú a uchtáil nó a chur i gcúram altrama.
 • UNCRC, article 25 – má tá cónaí ort i gcúram nó faoi chúinsí ar bith eile, tá sé de cheart agat go bhféachtar ar na socruithe cónaithe seo ar bhonn rialta chun a chinntiú go bhfuil siad chomh hoiriúnach agus is féidir.
 • Faoi Airteagal 41 de Bhunreacht na hÉireann, tá sé de cheart agat  gurb iad do theaghlach a dhéanann cúram díot agus a dhéanann tú a thógáil.
 • Faoin Acht um Chúram Leanaí 1991, tá sé de cheart agat gurb iad do theaghlach a dhéanann cúram díot. Mura bhfuil sé sábháilte duit cónaí le do theaghlach, áfach, tá sé de cheart agat go ndéanfaidh an Stát cúram díot.
 • Faoi leasú ar an Acht um Chúram Leanaí, 1991, tá sé de cheart agat plean iarchúraim a fháil nuair a fhágann tú cúram an Stáit agus tú 18 mbliana d’aois.
 • Faoin Acht um Leanaí agus Cóngais Teaghlaigh, 2015, tá sé de cheart agat go ndéantar breithniú ar do leasa má tá tú le huchtáil.
 • Faoin Acht Uchtála (Leasaithe) 2017, tá sé de cheart agat gur féidir le do theaghlach cúraim altrama tú a uchtáil má tá tú tar éis a bheith faoina gcúram ar feadh thréimhse 18 mhí.