Skip to main content

Tá tú anseo:  

Éist Cluiche

Cad atá i gceist leis seo?

Tá sé de cheart agat ainm agus céannacht a bheith agat.

Ba chóir go mbeadh a fhios ag an Rialtas cé hé tú féin agus taifead do bhreithe a bheith acu.

SAMPLA: Mura mbeadh do theastas breithe agat ná uimhir PSP, ní bheifeá in ann clárú le dochtúir áitiúil nó dul ar scoil.