Skip to main content

Tá tú anseo:  

Uisce glan

Éist Cluiche

Cad atá i gceist leis seo?

Tá sé de cheart agat uisce óil glan a bheith agat.

Ba chóir don Rialtas é a dhéanamh éasca duit súgradh a dhéanamh agus páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí cultúrtha.

SAMPLA: Déanann an Rialtas seiceálacha lena chinntiú go bhfuil an t-uisce i do cheantar sábháilte le hól.