Skip to main content

Tá tú anseo:  

Slán Sábháilte

Éist Cluiche

Cad atá i gceist leis seo?

Tá sé de cheart agat a bheith sábháilte agus cosanta ó bhaol agus dúshaothrú.

Féadfaidh leanaí a bheith soghonta. Tá sé de dhualgas ar an Rialtas cabhrú chun tú a chosaint ó bhaol, amhail drochíde, fuadach nó a bheith páirteach i dtrádáil na ndrugaí.

SAMPLA: Tá dlíthe i bhfeidhm in Éirinn a deir go gcaithfidh daoine fásta uile a oibríonn le leanaí, amhail múinteoirí, oibrithe sóisialta agus dochtúirí, leanaí a choinneáil sábháilte agus tuairisciú a dhéanamh don Gharda Síochána má tá siad buartha go bhfuil drochíde i gceist i gcás linbh.