Skip to main content

Tá tú anseo:  

Éist Cluiche

Cad atá i gceist leis seo?

Tá sé de cheart agat ainm a bheith ort.

Ba chóir go mbeadh a fhios ag an Rialtas cé hé tú féin agus taifead do bhreithe a bheith acu.

SAMPLA: Mura mbeadh do theastas breithe agat, ní bheifeá in ann clárú le dochtúir áitiúil nó dul ar scoil.

Foghlaim tuilleadh faoin gceart seo


An bhfuil an ceart seo agam in Éirinn?

  • In Éirinn, tugtar uimhir PSP do gach leanbh a rugadh sa tír. Is d’uimhir aitheantais uathúil í seo. Ciallaíonn sé seo go bhfuil a fhios ag an Rialtas go bhfuil siad beo.
  • Leis an uimhir PSP seo, is féidir le tuismitheoirí tú a chlárú le dochtúir áitiúil agus ciallaíonn an uimhir PSP seo go bhfuil tú in ann dul ar scoil.
  • Mura bhfuil uimhir PSP agat, d’fhéadfadh sé a bheith deacair do chearta go léir a fháil.

  • Cartúin do Chearta Leanaí – Breathnaigh ar dhá chartún gearra faoi cheart chun ainm agus náisiúntachta, arna cheapadh do thionscnamh CÉINAL um Chartúin do Chearta Leanaí– anseoagus anseo
  • Humanium – Faigh amach níos mó faoi cheart leanaí chun céannachta, lena n-áirítear ceart chun ainm agus náisiúntachta