Skip to main content

Tá tú anseo:  

Éist Cluiche

Cad atá i gceist leis seo?

Tá sé de cheart agat ainm a bheith ort.

Ba chóir go mbeadh a fhios ag an Rialtas cé hé tú féin agus taifead do bhreithe a bheith acu.

SAMPLA: Mura mbeadh do theastas breithe agat, ní bheifeá in ann clárú le dochtúir áitiúil nó dul ar scoil.

Foghlaim tuilleadh faoin gceart seo


  • In Éirinn, tugtar uimhir PSP do gach leanbh a rugadh sa tír. Is d’uimhir aitheantais uathúil í seo. Ciallaíonn sé seo go bhfuil a fhios ag an Rialtas go bhfuil siad beo.
  • Leis an uimhir PSP seo, is féidir le tuismitheoirí tú a chlárú le dochtúir áitiúil agus ciallaíonn an uimhir PSP seo go bhfuil tú in ann dul ar scoil.
  • Mura bhfuil uimhir PSP agat, d’fhéadfadh sé a bheith deacair do chearta go léir a fháil.