Skip to main content

Tá tú anseo:  

Teanga, Cultúr agus Creideamh

Éist Cluiche

Cad atá i gceist leis seo?

Tá sé de cheart agat do chultúr, do theanga agus do chreideamh féin a chleachtadh nó cinn eile a roghnú.

Is féidir leat teanga ar bith a roghnaíonn do theaghlach a labhairt sa bhaile, ach seans go mbeidh ort teanga áirithe a labhairt ar scoil.

SAMPLA: Tugtar láithreáin stad speisialta don phobal taistealaithe chun cónaí iontu ós rud é go bhfuil sé ina chuid dá gcultúr a bheith ag taisteal timpeall.

Foghlaim tuilleadh faoin gceart seo


  • Tá saoirse creidimh ar ceann de do chearta bunúsacha faoi Bhunreacht na hÉireann. Is é is ciall leis sin ná nach féidir le duine ar bith bac a chur ort do chreideamh féin a chleachtadh in Éirinn.
  • Is í an Ghaeilge an chéad teanga oifigiúil in Éirinn. Aithnítear an Béarla mar theanga oifigiúil eile.
  • Má tá tú i dtrioblóid faoin dlí, tá sé de cheart agat éisteacht chúirte i nGaeilge a iarraidh agus ní mór dóibh fanacht go mbeidh breitheamh agus dlíodóirí ar fáil ar féidir leo do thriail a sholáthar i nGaeilge.
  • Tá Éire ag éirí níos ilchultúrtha anois agus tá go leor teangacha nua amhail an Rúisis, an Pholainnis agus an Liotuáinis á scrúdú mar chuid den Ardteist gach bliain.