Skip to main content

Tá tú anseo:  

Know your rights

Éist Cluiche

Cad atá i gceist leis seo?

Tá sé de cheart agat a bheith ar an eolas faoi do chearta.

Tá 42 ceart ag gach leanbh.

SAMPLA: Sna hábhair scoile OSPS agus Reiligiún, foghlaimíonn tú faoi do chearta agus freagrachtaí.

Foghlaim tuilleadh faoin gceart seo


An bhfuil an ceart seo agam in Éirinn?

  • Sna hábhair scoile OSPS agus Reiligiún, foghlaimíonn tú faoi do chearta.
  • Is ann do shuíomhanna idirlín amhail www.itsyourright.ie agus www.citizeninformation.ie ar a dtugtar eolas maidir le do chearta.
  • Is ceann de na cúraim atá ar Oifig an Ombudsman do Leanaí a chinntiú go bhfuil leanaí in Éirinn ar an eolas faoina gcearta.