Skip to main content

Tá tú anseo:  

An Teaghlach agus Cúram

Éist Cluiche

Cad atá i gceist leis seo?

Tá sé de cheart agat cónaí le do thuismitheoir(í), mura ndéanfaidh sé sin dochar duit.

Mura bhfuil tú in ann cónaí le do theaghlach, ba chóir duit fanacht le teaghlach atá in ann cúram a dhéanamh díot, amhail teaghlach cúraim altrama.

SAMPLA: Seachas do theaghlach, tá go leor daoine i do shaol a dhéanann cúram díot, amhail altraí, cóitseálaithe spóirt, múinteoirí agus oibrithe sóisialta.

Foghlaim tuilleadh faoin gceart seo


An bhfuil an ceart seo agam in Éirinn?

  • Tá sé de chúram ar do thuismitheoir nó ar do chaomhnóir aire a thabhairt duit agus cabhrú leat a bheith chomh hiontach agus is féidir leat a bheith mar dhuine. Tá sé de chúram ar an Rialtais cabhrú le do thuismitheoirí é sin a dhéanamh.
  • De réir Bhunreacht na hÉireann, is é an Teaghlach is múinteoir príomha dúchasach don leanbh. Ba chóir foghlaim ó do theaghlach an difear idir ceart agus éigeart agus ba chóir a bheith in ann forbairt mar dhaoine faoina gcúram.
  • Leagtar amach i ndlíthe na hÉireann, amhail an tAcht um Chúram Leanaí, an méid is ceart a dhéanamh mura bhfuil do theaghlach in ann cúram a dhéanamh díot. Deirtear ann gur chóir don Stát cúram a dhéanamh díot, mar a dhéantar i gcás cúraim altrama.
  • Is é Tusla, an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach, atá freagrach as cúram a dhéanamh de leanaí atá i gcineálacha éagsúla cúraim altrama in Éirinn.
  • Má tá tú tar éis tréimhse 18 mhí a chaitheamh le teaghlach cúraim altrama, is féidir leo tú a uchtáil, má tá tusa sásta leis sin.

  • EPIC – Faigh amach conas a oibríonn EPIC le daoine óga agus ar son daoine óga in Éirinn
  • Barnardos – Eolas le haghaidh daoine óga atá idirscaradh nó colscaradh á fháil ag a dtuismitheoirí
  • You Are Not Alone – Is gearrscannán é seo de chuid Oifig an Ombudsman do Leanaí a thugann eolas do dhaoine óga maidir le cuid de na roghanna atá ag tuismitheoirí nuair a scarann siad óna chéile. (e.g. idirghabháil teaghlaigh nó dul chun na cúirte).