Skip to main content

Tá tú anseo:  

Oideachas

Éist Cluiche

Cad atá i gceist leis seo?

Tá sé de cheart agat dul ar scoil agus oideachas ardchaighdeáin a fháil saor in aisce.

Ní mór don Rialtas a chinntiú go bhfaigheann tú oideachas go dtí go mbeidh tú 16 bliana d’aois, nó go cuirfidh tú na chéad trí bliana den mheánscoil i gcrích.

SAMPLA: Ní mór don Rialtas a chinntiú go dtógtar scoileanna ardchaighdeáin agus go gcabhraíonn múinteoirí leat dul i mbun foghlama.

Foghlaim tuilleadh faoin gceart seo


An bhfuil an ceart seo agam in Éirinn?

  • Tá sé de cheart agat dul ar scoil saor in aisce.
  • Is féidir le do thuismitheoirí oideachas a chur ort sa bhaile ach ní mór don Rialtas a chinntiú go bhfaigheann tú caighdeán íosta oideachais ar a laghad.
  • Tá sé de cheart agat Comhairle Mac Léinn a bheith i meánscoileanna in Éirinn. Cabhraíonn sé seo leat deis cainte a bheith agat maidir le mar a reáchtáiltear cúrsaí i scoileanna.

  • Cartoons for Children’s Rights – Cartún gearr maidir le cearta leanaí chun oideachas a fháil, arna dhéanamh ag Cartoons for Children’s Rights, tionscnamh de chuid Chiste Éigeandála Idirnáisiúnta na Náisiún Aontaithe do Leanaí.
  • Bí ar an eolas maidir le do chearta – Faigh tuilleadh eolais maidir le do chearta ó thaobh cúrsaí oideachais in Éirinn.
  • Malala Yousafazai  – Bhí Malala Yousafazai 17 mbliana d’aois nuair a bronnadh Duais Nobel na Síochánta uirthi i mí Dheireadh Fómhair 2014, an duine is óige riamh chun an gradam sin a fháil. Is mór atá le rá aici maidir leis an gceart chun oideachais. Éist lena hóráid Dhuais Nobel na Síochánta