Skip to main content

Tá tú anseo:  

Áit chónaithe

Éist Cluiche

Cad atá i gceist leis seo?

Tá sé de cheart agat áit chónaithe shábháilte a bheith agat.

Is ceann de do bhunriachtanais é áit chónaithe shábháilte a bheith agat. Tá sé de chúram ar do thuismitheoir a chinntiú go gcomhlíonfar do bhunriachtanais. Tá sé de chúram ar an Rialtais cabhrú leo é sin a dhéanamh.

SAMPLA: Má tá riachtanais áirithe agam, is féidir leis an Rialtas teach a thabhairt duit, agus seans go mbeidh tú tamall fada ag fanacht.

Foghlaim tuilleadh faoin gceart seo


An bhfuil an ceart seo agam in Éirinn?

  • Mura bhfuil áit chónaithe shábháilte agat in Éirinn, féadfaidh tusa agus do theaghlach dul chuig cóiríocht éigeandála go dtí go bhfaigheann an Rialtas áit oiriúnach duit.
  • Tá rialacha ann chun a chinntiú go bhfuil na tithe agus na hárasáin a thógtar sábháilte chun maireachtáil iontu.
  • Más teifeach tú, ní mór duit fanacht i Soláthar Díreach go dtí go ndéanfar cinneadh tú a choinneáil sa tír nó a mhalairt.

  • Focus Ireland – Tuilleadh eolais maidir le bheith gan dídean in Éireann
  • Clann Shíomóin – Tuilleadh eolais maidir le bheith gan dídean in Éireann
  • No place like Home – tuilleadh eolais maidir le daoine óga i gcóiríocht éigeandála in Éireann
  • Lives in limbo – Tuilleadh eolais maidir le Soláthar Díreach in Éireann
  • Comhairliúchán le leanaí agus daoine óga i Sólathar Díreach – Sa tuarascáil seo, tá eolas le fáil maidir le tuairimí leanaí agus daoine óga maidir leis an saol atá acu i Soláthar Díreach.