Skip to main content

Tá tú anseo:  

Uisce glan

Éist Cluiche

Cad atá i gceist leis seo?

Tá sé de cheart agat uisce glan a bheith agat.

Tá uisce glan nasctha le do cheart a bheith beo agus do riachtanais bhunúsacha a bheith agat, ar nós bia, cúram sláinte agus áit shábháilte chun cónaí inti.

SAMPLA: Mura bhfuil an t-uisce sábháilte i do cheantar in Éirinn, ba cheart don Rialtas rabhadh a thabhairt duit agus é a réiteach.

Foghlaim tuilleadh faoin gceart seo


An bhfuil an ceart seo agam in Éirinn?

  • Is cuid de phost an Rialtais é a chinntiú go bhfuil uisce glan le hól agat.
  • Mura bhfuil an t-uisce óil sábháilte i do cheantar, ba cheart don Rialtas rabhadh a thabhairt duit agus é a réit
  • Tá tránna le bratacha gorma in Éirinn, rud a chiallaíonn go bhfuil an t-uisce seo sábháilte agus glan agus go bhféadfaidh tú snámh ann.

  • Scoileanna Glasa – Tá Uisce ar cheann de na príomhthéamaí i gclár na Scoileanna Glasa.
  • Eco-Unesco – Oibríonn ECO EOECNA le daoine óga chun tuiscint níos fearr a chruthú maidir leis an gcomhshaol. Faigh tuilleadh eolais faoi conas is féidir leat a bheith páirteach.
  • Wateraid – Foghlaim níos mó faoin bhfáth a bhfuil uisce glan chomh tábhachtach sin ó scéalta na ndaoine ar oibrigh WaterAid leo.