Skip to main content

Tá tú anseo:  

Ábhair oideachais

Bíodh teacht agat ar acmhainní d’oideachasóirí agus do phrofaisiúnaigh, pleananna ceachta, póstaeir cearta an linbh agus ár suíomh idirlín le haghaidh daoine óga.

Pleananna ceachta agus gníomhartha le haghaidh daoine atá ag obair le leanaí agus daoine óga

Tá acmhainní forbartha againn d’oideachasóirí chun ceisteanna a bhaineann le cearta leanaí in Éirinn a phlé i gcomhar leis an aos óg.

Tá na hacmhainní seo scríofa ag múinteoirí a bhfuil an-taithí go deo acu agus iad ar fáil i mBéarla agus i nGaeilge agus is furasta iad a híoslódáil agus a leasú.

Is é an 28ú Meán Fómhair 2017 cothrom an lae a dhaingnigh Éire Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh 25 bliain ó shin. Tá Oifig an Ombudsmain do Leanaí chun an lá mór seo a chomóradh trí chuireadh a sheoladh chuig gach mac máthar agus iníon athar páirt a ghlacadh agus “Leanaí Anois, Cearta Anois” a cheiliúradh inár dteannta.

Tá neart acmhainní oideachais forbartha againn le haghaidh múinteoirí agus oideachasóirí chun lámh chúnta a thabhairt leanaí de gach aois i dtaobh a gcearta agus Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh.

Cearta Leanaí a Fhíorú

Making Children’s Rights Real is a suite of resource materials to support teachers in primary and post-primary schools to explore children’s rights with their students in the context of curriculum teaching and learning.

The materials include an important focus on supporting children and young people to implement an action for children’s rights.

Materials

Support Materials for Junior and Senior Infant Teachers:

Support Materials for all Teachers

All of these materials will be available in Irish shortly.