Skip to main content

Tá tú anseo:  

Deis Cainte ag Leanaí

Bíonn Deis Cainte ag Leanaí ar siúl gach bliain ar an 20 Samhain mar chuid de chomóradh Lá Domhanda na Leanaí.  Tugann an tOmbudsman do Leanaí cuireadh do dhaoine óga i scoileanna, d’eagraíochtaí óige agus do dhaoine aonair a oibríonn le daoine óga a bheith páirteach san imeacht. Tá raon leathan cainteoirí againn a dhíríonn ar topaicí cosúil le meabhairshláinte, oideachas, gnéasacht, teicneolaíocht, na healaíona agus cultúr.

 

https://www.youtube.com/watch?v=kdWtyg-gXzg