Skip to main content

Tá tú anseo:  

Deis Cainte ag Leanaí

As part of the World Children’s Day celebrations the Ombudsman for Children's Office developed an educational speaker’s event called Child Talks. The main aim of this project is to elevate the voice of young people and provide a positive platform for all young people to tell stories that are personal to them.

Bíonn Deis Cainte ag Leanaí ar siúl gach bliain ar an 20 Samhain mar chuid de chomóradh Lá Domhanda na Leanaí.  Tugann an tOmbudsman do Leanaí cuireadh do dhaoine óga i scoileanna, d’eagraíochtaí óige agus do dhaoine aonair a oibríonn le daoine óga a bheith páirteach san imeacht. Tá raon leathan cainteoirí againn a dhíríonn ar topaicí cosúil le meabhairshláinte, oideachas, gnéasacht, teicneolaíocht, na healaíona agus cultúr.

 

https://www.youtube.com/watch?v=kdWtyg-gXzg