Skip to main content

Tá tú anseo:  

Cad atá ann?

Tá Oifig an Ombudsman do Leanaí ag comóradh an ócáid trí cuireadh a thabhairt do chách ‘Leanaí Anois Cearta Anois’ a cheiliúradh.

Tá muid ag iarraidh tuilleadh eolais ar chearta linbh a leathadh trí an gealltanas a rinneadh Éire do leanaí agus do dhaoine óga.

Tá muid ag spreagadh eagraíochtaí atá ag obair le daoine óga smaoineamh conas is féidir leo tacaíocht a thabhairt do chearta an linbh.

Beidh 200 daoine óga i láthair ag an lainseáil ar an 28 Meán Fómhair, agus cuirfidh siad in iúl don 50 de lucht déanta beartas atá ann a gcuid tuairimí faoi saol in Éirinn inniu agus faoi chearta linbh.

Príomhtheachtaireacht an Chomóraidh

  • Tús a chuir le comhrá náisiúnta faoi ‘Leanaí Anois, Cearta Anois’.
  • Seo an Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Cearta an Linbh – conas is féidir linn, ar bhonn aonair agus i dteannta a chéile, cearta linbh agus daoine óga a dhaingniú.
  • Is ar daoine óga na hÉireann a bheas an fhreagracht sa todhchaí as cearta a chuir i bhfeidhm – tabhair treoir dúinn.
  • Cén ceangal atá idir cearta agus an gnáthshaol, agus conas is féidir linn mar shochaí tacaíocht a thabhairt dóibh.
  • Cuirfidh an OOL gníomhaíochtaí agus imeachtaí ar súil.  Ba bhreá linn moltaí praiticiúla agus smaointe a chuir ar fail, chomh maith le cuireadh a sheoladh daoibh, in éineacht le achoimre ghearr ar an choinbhinsiún, ár logo agus cur i láthair atá réidh le húsáid.

Beidh ar d’aire ar eolas agus nuashonrú faoin Chuimhneachán 25 bliain anseo agus ar Facebook agus Instagram agus bí I dteagmháil linn ar (01)8656800 nó ar UNCRC25@oco.ie más féidir linn cuidiú leat.