Skip to main content

Tá tú anseo:  

Cearta leanaí

Tá cearta ag gach leanbh faoi bhun 18 bliain d’aois. Is é is cearta ann ná liosta gealltanas tugtha do leanaí agus do dhaoine óga iad a choimeád slán agus cabhrú leo barr a gcumais a bhaint amach. Tá cearta ann chun siúráil a dhéanamh go gcaitear i gceart le leanaí agus le daoine agus go dtugtar aire chuí dhóibh.

Cad iad na cearta atá ag leanaí?

Tá go leor cearta ag leanaí. Cuir i gcás:

  1. Ní mór tosach a thabhairt do leas an linbh i gcónaí.
  2. Tá ceart ag an leanbh chun beatha, chun marthana agus chun forbartha.
  3. Cuirtear radharc an linbh san áireamh i dtaobh gach ceiste is cúram leis.

Féach na cearta leanaí go léir

Acmhainní

Ceardlanna agus seimineáir

Bíonn ceardlanna á reáchtáil againn do leanaí agus do dhaoine óga chun iad a chur ar an eolas mar gheall ar chearta leanaí, agus ceardlanna do lucht léinn trí leibhéal chomh maith.

Ábhair oideachais

Bíodh teacht agat ar acmhainní d’oideachasóirí agus do dhaoine proifisiúnta, pleananna ceachta, póstaeir cearta leanaí agus ár suíomh idirlín le haghaidh daoine óga.

Polasaí agus taighde

Bímid ag tabhairt comhairle don Rialtas agus eile i dtaobh dlíthe indibhidiúla, polasaithe agus na bearta a bhainfeadh le cúrsaí leanaí.

Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh (CNACL)

Liosta cearta is ea CNACL atá ag gach leanbh agus duine óg fé bhun 18 bliain d’aois. Faigheann Oifig an Ombudsmain do Leanaí treoir ó CNACL.

Comóradh 25 bliain de CNACL

Glac páirt inár gclár d’imeachtaí ‘Leanaí Anois. Cearta Anois’ agus cúig bliana is fichead ann ó dhaingnigh Éire Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh.

Abair Leat!

Glac páirt inár suirbhé míosúil agus inis dúinn cad a cheapann tú de na fadhbanna éagsúla atá ag daoine óga.