Skip to main content

Tá tú anseo:  

Abair leat!

Glac páirt inár suirbhé míosúil agus inis dúinn cad a cheapann tú de na fadhbanna éagsúla atá ag daoine óga.

Oibríonn Oifig an Ombudsman do Leanaí ar son cosaint chearta na leanaí agus daoine óga in Éirinn. Ar mhaithe le seo a dhéanamh, labhraímid leis na daoine óga inár n-oifig agus timpeall na tíre faoi na deacrachtaí ag cur isteach orthu.

Gach mí cuirimid suirbhé le chéile bunaithe ar na deacrachtaí pléite ag na daoine óga a bhuailimid leis. Is suirbhéanna gan ainmneacha iad. Roinnimid torthaí na suirbhéanna ar líne agus úsáidimid an t-eolas a fhaightear chun dul leis na hoibre atá déanta againn.

 

Can't see the above link? Click here to open the survey in a new tab.