Skip to main content

Tá tú anseo:  

Abair leat!

Oibríonn Oifig an Ombudsman do Leanaí ar son cosaint chearta na leanaí agus daoine óga in Éirinn. Ar mhaithe le seo a dhéanamh, labhraímid leis na daoine óga inár n-oifig agus timpeall na tíre faoi na deacrachtaí ag cur isteach orthu.

Gach mí cuirimid suirbhé le chéile bunaithe ar na deacrachtaí pléite ag na daoine óga a bhuailimid leis. Is suirbhéanna gan ainmneacha iad. Roinnimid torthaí na suirbhéanna ar líne agus úsáidimid an t-eolas a fhaightear chun dul leis na hoibre atá déanta againn.

 

Can't see the above link? Click here to open the survey in a new tab.