Skip to main content

Tá tú anseo:  

Pholasaí agus Taighde

Scaipeann muid eolas faoi chearta linbh agus tugann muid comhairle don Rialtas agus daoine eile faoi dlíthe ar leith, agus faoi pholasaithe agus cinntí a chuireann as do leanaí.

Modh ar chomhairle atá bunaithe ar chearta

Tugann muid ardú céime do cearta agus leasa gach leanbh in Éirinn trí scrúdú a dhéanamh ar na dlíthe agus polasaithe atá ag cur as do leanaí chun déanamh cinnte de go bhfuil siad ag tabhairt meas agus cosaint do chearta linbh.

Comhoibriú idirnáisiúnta

Bíonn muid i dteagmháil le chomhlachtaí idirnáisiúnta chun iad a chuir ar an eolas faoi na fadhbanna atá ag cur as do leanaí.

Leabharlann OOL

Tugann leabharlann de chuid an OOL le chéile ár haighneachtaí pholasaithe agus ár gcomhairle don Rialtas, straitéisí an OOL, tuarascálacha, ráitis fhiosrúcháin, eolas airgeadais agus araile.

Taighde ar Chearta Linbh

Cuireann muid i bhfeidhm agus coimisiúnaíonn muid taighde maidir le fadhbanna tábhachtacha ata ag cur as do leanaí.