Skip to main content

Tá tú anseo:  

4-7 mbliana d’aois

Tá cearta leanaí tábhachtach. Is iad seo na rudaí go mbíonn ag teastáil ó gach duine le bheith beo, an óige is fearr a bheith agat agus a bheith an duine is fearr gur féidir leat a bheith. Is é ceann do rólanna an OCO cinntiú go bhfuil eolas ag gach duine ar chearta leanaí agus is é ról an rialtais cinntiú go mbíonn cearta leanaí ag gach páiste. Tá níos mó eolais thíos agus tá liosta iomlán anseo.

Imir ár gcluiche "Rights Runner" agus féach an féidir leat do chuid ceartaí a bhailiú!

It's your right
#MoreThanSchool
Eolas
Deis cainte
Leas an linbh
Gach duine éagsúil, gach duine ar chomhchéim
Oideachas
Teanga, Cultúr agus Creideamh
An Teaghlach agus Cúram
Cúram Sláinte
Áit chónaithe
Slán Sábháilte
Bia
Súgradh agus sos