Skip to main content

Tá tú anseo:  

Slán Sábháilte

Éist Cluiche

Cad atá i gceist leis seo?

Níor cheart do dhuine ar bith tú a ghortú d’aon ghnó nó iallach a chur ort rud ar bith a dhéanamh a chuireann ar neamhshuaimhneas tú, amhail rún a choinneáil nó rud ar bith faoina mbraitheann tú neamhshábháilte.

Tá sé de cheart agat a bheith sábháilte.

SAMPLA: Is féidir glaoch a chur ar Líne Chabhrach na Leanaí, nó téacs a sheoladh chuici, má tá tú buartha nó trí chéile. Is é 1800666666 an uimhir ghutháin.