Skip to main content

Tá tú anseo:  

Éist Cluiche

Cad atá i gceist leis seo?

Ba chóir don Rialtas cabhrú leat roghanna sláintiúla a dhéanamh agus eolas a thabhairt duit maidir le conas bia folláin a ithe.

Tá sé de cheart agat bia folláin a bheith agat. Cabhraíonn sé leat fanacht beo, sláintiúil agus folláin.

SAMPLA: I scoileanna áirithe, bíonn clubanna bricfeasta agus béilí teo ann a chabhraíonn leat bia folláin a ithe.