Skip to main content

Tá tú anseo:  

Éist Cluiche

Cad atá i gceist leis seo?

Cabhróidh oideachas ardchaighdeáin leat a bheith an duine is fearr gur féidir leat a bheith.

Tá sé de cheart agat oideachas a fháil sa bhaile nó ar scoil.

SAMPLA: Tá sé saor in aisce freastal ar scoil in Éirinn. Tá sé de chúram ar an Rialtas go leor scoileanna a thógáil agus a chinntiú go múintear go maith tú.