Skip to main content

Tá tú anseo:  

Gach duine éagsúil, gach duine ar chomhchéim

Éist Cluiche

Cad atá i gceist leis seo?

Tá cearta ag leanaí uile, is cuma cad as dóibh nó cén chuma atá orthu, nó má tá siad faoi mhíchumas.

Tá sé de cheart agat go gcaitear go cothrom leat.

SAMPLA: Ba chóir go gcuirtear oideachas ar gach leanbh in Éirinn. Ní féidir le duine ar bith bac a chur ort dul ar scoil.