Skip to main content

Tá tú anseo:  

Leas an linbh

Éist Cluiche

Cad atá i gceist leis seo?

Ní mór do gach duine a thugann aire do leanaí, amhail breithimh, múinteoirí, tuismitheoirí, cúramóirí agus oibrithe sóisialta, breithniú a dhéanamh ar an rud a bheidh chun leasa na leanaí faoina gcúram.

Nuair atá cinntí maidir le do shaol á ndéanamh ag daoine fásta, ba chóir dóibh smaoineamh ar an rud a bheidh chun do leasa.

Sampla: níor cheart do dhuine fásta cead a thabhairt duit féachaint ar scannán le haghaidh daoine os cionn 18 mbliana d’aois mar ní chun do leasa é.