Skip to main content

Tá tú anseo:  

An Teaghlach agus Cúram

Éist Cluiche

Cad atá i gceist leis seo?

Mura bhfuil tú in ann cónaí le do theaghlach, ba chóir duit fanacht le teaghlach atá in ann cúram a dhéanamh díot, amhail teaghlach cúraim altrama.

Tá sé de cheart agat cónaí le do thuismitheoir(í), mura ndéanfaidh sé dochar duit é sin a dhéanamh.

SAMPLA: Tá sé de chúram ar do thuismitheoir(í) tú a choinneáil sábháilte agus cabhrú leat fás agus forbairt a dhéanamh. Tá sé de chúram ar an Rialtais cabhrú le do thuismitheoirí é sin a dhéanamh.