Skip to main content

Tá tú anseo:  

Ár fís agus ár fiúntas

Is é ár bhfís gur féidir linn oibriú i dtreo Éire a bhaint amach ina n-éistear agus ina léirítear meas gníomhach ar na leanaí agus daoine óga go léir, chun go mbíonn saol laethúil sábháilte, sásúil agus sona acu.

Ba bhreá linn Éire a fheiceáil mar tír ina bhfuil cluas éisteachta agus meas tugtha do gach leanbh agus duine óg ionas go mbeidh siad slán agus sona ina saolta laethúla.

Bainfidh muid úsáid as na cumhachtaí agus an neamhspleáchas atá againn chun an sprioc seo a bhaint amach.

Ár bhfiúntas

Seo na spriocanna atá againn mar fhoireann agus a spreagann sinn.

  • Tuisceanach – tá gean againn ar leanaí agus daoine óga agus ba mhaith linn feabhas a chur ina saolta.
  • Neamhspleáchas – tá ár neamhspleáchas tábhachta dúinn ionas gur féidir linn an scéal a insint faoi mar ata sé, agus is féidir linn cuntas a iarraidh ó eagraíochtaí phoiblí.
  • Inrochtana – tá muid oscailte chun cluas éisteachta a thabhairt do leanaí agus daoine óga agus do na daoine fásta a thugann aire dóibh.
  • Údarásach – nuair a labhraíonn muid amach ar son leanaí agus daoine óga, déanann muid amhlaidh i ndóigh muiníneach, eolach, le tacaíocht ón ár gcuid taighde agus ón dlí a bhunaigh an OOL.
  • Nualach – is smaointeoirí cruthaitheacha sinn agus is ábhar suime dúinn dóigheanna nua a aimsiú chun oibriú le leanaí agus daoine óga.
  • Trédhearcach – caithfidh muid bheith trédhearcach faoin mbaint atá againn le gach rud agus bheith freagrach as an obair a dhéanann muid.

Mar fhoireann ta muid tiomanta maidir le seirbhís proifisiúnta den chéad scoth a chuir ar fáil, agus caithfidh muid leat go múinte, le meas agus le huaisleacht.

Read the OCO Strategic Plan 2016-2018 in full