Skip to main content

Tá tú anseo:  

Cad a dhéanaimid

We deal with complaints made by or for children about the actions of public organisations and promote the rights and welfare of children in Ireland

Is oifig idirnáisiúnta Oifig an Ombudsman do Leanaí. Tá dhá phríomhról againn: déileáil le gearráin atá déanta ag nó thar cheann leanaí agus daoine óga maidir le gníomhaíochtaí na n-eagraíochtaí poiblí, agus cearta is cúram leanaí agus daoine óga fé bhun 18 bliain d’aois in Éirinn a chur chun cinn.

Is í an chaoi a gcuirimid cearta agus cúram an linbh chun cinn ná fáil amach cad iad na rudaí atá déanamh tinnis do leanaí agus do dhaoine óga agus a gcuid tuairimí a tharraingt anuas le daoine a dhéanann bearta is cúram leo. Tugtar cúnamh do dhaoine, don aos óg ach go háirithe, tuilleadh eolais a fháil ar chearta an linbh agus conas is féidir meas a léiriú ar na cearta sin agus iad a dhéanamh go fíor. Tugaimid comhairle ar an Rialtas agus ar dhaoine eile a gcion a dhéanamh chun é a chinntiú go bhfuil a gcuid dlíthe agus pleananna ag urramú cearta an linbh. Spreagtar eagraíochtaí poiblí cearta an linbh a chur chun cinn san obair atá ar siúl acu.

Bíonn taighde ar siúl againn freisin chun tuiscint níos fearr a fháil ar cheisteanna a bhaineann leis an aos óg.