Skip to main content

Tá tú anseo:  

Conas teacht orainn

Táimid lonnaithe i dTeach na Mílaoise ar Shráid na Trá Mhór i lár chathair Bhaile Átha Cliath.

Seo an seoladh

Oifig an Ombudsman do Leanaí
Teach na Mílaoise
An Chéad Urlár
52-56 Sráid na Trá Mhór
Baile Átha Cliath 1
DO1 F5P8
Ireland

Uimhir theileafóin

Uimhir Shaorghlao do Ghearáin: 1800 20 20 40
Oifig: 01 865 6800

Ríomhphost

Gearáin: ococomplaint@oco.ie
Oifig: oco@oco.ie
Ceisteanna as Gaeilge: ombudsmandoleanai@oco.ie

Páirceáil

Ar an drochuair níl spás páirceála ar fáil ag an fhoirgneamh.  Is é Ionad Jervis an carrchlós poiblí is cóngaraí.

Treoracha

Má tá tú ag teacht ar an Luas

Glac an stad Luas ag an Ionad Jervis.  Siúil i dtreo an Life.  Siúil suas an sráid fhad 70 meadar agus ta an oifig suite ag an doras deireanach ar chlé roimh an trasnán coisithe.  Ta dordánaí idirchum don Oifig atá suite ar an chéad urlár.  Nuair a osclaíonn an doras tóg an ardaitheoir don chéad urlár.

Ma tá tú ag siúil anseo

Má tá tú ag teacht ó threo Shráid Uí Chonaill, is féidir leat siúil feadh Sráid na Mainistreach Lár go dtí go shroicheann tú Ionad Siopadóireachta Jervis agus ansin lean ar aghaidh mar atá thuas luaite.

Ma tá tú ag teacht ó treo na Life/Na Céanna Thuaidh

Siúil feadh na céanna fhad leis Droichead Coisithe na Mílaoise.  Chas ar an cosán atá ag imeacht ón abhainn.  Téigh trasna an bhóthair ag an trasnán coisithe agus feicfidh tú an oifig díreach ar thaobh na láimhe deise.

Léarscáil