Skip to main content

Tá tú anseo:  

Tuismitheoir & duine gairmiúil

Tá cearta leanaí tábhachtach agus mar thuismitheoir nó mar dhuine proifisiúnta a oibríonn le páistí, tá ról agat cearta leanaí a fhíorú. Tá níos mó eolais thíos ionas go mbeidh tú níos mó ar an eolas faoi chearta leanaí agus faoi ról an OCO.

Imir ár gcluiche "Rights Runner" chun seiceáil cé mhéid atá ar eolas agat faoi chearta leanaí!

It's your right
#MoreThanSchool

Ag éisteacht le meoin na ndaoine óga

Is é páirt dár ról dul I gcomhairle agus éisteacht le leanaí agus daoine óga faoi cheisteanna nó faoi rudaí a bhaineann leo.

Polasaí agus taighde

Tugaimid comhairle don Rialtas agus daoine eile ar dlíthe, polasaithe agus cinntí a bhaineann le páistí.

Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh (CNACL)

Is liosta é an CNACL do na ceartaí a bhaineann le gach leanbh faoi aois 18. Treoraíonn an CNACL obair an OCO.