Skip to main content

Tá tú anseo:  

Déan gearán

Is féidir leat gearán a dhéanamh faoi sheirbhísí a chuirtear ar fáil do leanaí anseo.

Sula ndéanann tú gearán, déan cinnte go bhfuil teagmháil déanta agat díreach leis an eagraíocht agus go ndeachaigh tú tríd a nós imeachta gearán. Más mian leat gearán a dhéanamh leis an OCO, is féidir leat foirm ghearán ar líne a chomhlánú.

De rogha air sin, is féidir leat cóip den fhoirm ghearáin a phriontáil agus é a sheoladh chugainn ag Oifig an Ombudsman do Leanaí, Teach na Mílaoise, 52-56 Sráid na Trá Mhór, Baile Átha Cliath 1.

Má theastaíonn uait labhairt le duine dár gcásoibrithe, is féidir leat glaoch orainn ár Saorghlao 1800 20 20 40 agus rachaidh siad tríd an bhfoirm leat nó seolfaidh siad ceann chugat.