Skip to main content

Tá tú anseo:  

Cás-Staidéir

Is féidir samplaí a léamh de na himscrúduithe a dhéanaimid ar gach saghas saincheisteanna a imríonn tionchar ar leanaí agus daoine óga.

Faighimid gearán faoi gach cineál saincheist a mbíonn tionchar acu ar leanaí agus ar dhaoine óga. Is seirbhís saor in aisce agus neamhspleách í an OOL. Ciallaíonn sé sin nach ndéanaimid ionadaíocht do na leanaí nó an tseirbhís arna imscrúdú. Lorgaímid an toradh is fearr do gach duine atá i gceist, agus más féidir, déanfaimid iarracht cabhrú leis an duine atá ag gearán agus leis an tseirbhís phoiblí teacht ar chomhaontú a luaithe is féidir, ar mhaithe le leas na leanaí. Ar an dea-uair, is minic a tharlaíonn sé seo agus ní théann formhór dár ngearán ar aghaidh go dtí imscrúdú iomlán. Mar sin féin, téann roinnt acu agus is féidir leat samplaí dár n-imscrúduithe a léamh anseo.

Cás-staidéir iad seo a tógadh as ár dTuarascálacha Bliantúla. Athraímid ainmneacha nó sonraí i gcónaí d’fhonn céannacht na leanaí atá bainteach sna cásanna seo a chosaint.

Sláinte

Oideachas

Housing

Tusla

Dlí agus Cirt