Skip to main content

Tá tú anseo:  

Líon na nGearán

Ó osclaíodh Oifig an Ombudsman do Leanaí in 2004, tá méadú tagtha ar líon na ngearán a fhaighimid gach bliain.

Tagann formhór na ngearán ó thuismitheoirí atá ag gearán thar ceann a gcuid leanaí, ach déanann caomhnóirí, oibrithe sóisialta, dochtúirí agus gairmithe eile, chomh maith leis na leanaí iad féin teagmháil linn freisin.

Bíonn an t-oideachas i gcónaí ar cheann de na catagóirí is mó a ndéantar gearán ina leith agus ní haon iontas é sin i bhfianaise an mhéid ama a chaitheann daoine óga ar scoil agus mar gheall ar an ngá atá ann oideachas a chur ar fáil do gach leanbh. Faighimid gearáin faoi shláinte, tithíocht, cosaint leanaí agus go leor saincheisteanna eile chomh maith. Tá tuilleadh eolais faoinár ngearán anseo.

Number of new complaints 2010-2016

Percentage complaints by county in 2016

Who contacted us

Percentage of complaints relating to various sectors*

46% of complaints were made about the education sector, 23% about child protection and welfare and 17% about the health sector

*Exceeds 100% as some categories are mentioned in more than one complaints.

Breakdown of education complaints

Breakdown of housing complaints

Number of new complaints 2004-2015

Who contacted us?

What were the complaints about?

New and carried over complaints for each year 2004-2014

Cumulative growth 2004-2014

Top issues complained about (%)

Top categories complained about (%)


The sub-categories of new complaints received in respect of education matters

The sub-categories of new complaints received relating to family support, care and protection

The sub-categories of new complaints received relating to health

Persons contacting the Office

Number of new complaints 2004-2013

What are complaints about


Number of complaints dealt with 2001-2012

Cumulative growth 2004-2012

Complaint categories

Complainants

Number of complaints dealt with

Cumulative growth

Complaint categories


Further analysis of categories

Education

The table below shows the main categories of new complaints received in respect of education matters:


Health

The table below shows the main categories of new complaints received in respect of health matters:

Complainants

Number of complaints dealt with

Cumulative growth

Complaints categories

Complainants

Number of complaints dealt with

Cumulative growth of complaints

Complaint categories

Complainants

Number of complaints dealt with

Cumulative growth of complaints

Complaint categories

Complainants

Number of complaints dealt with

Cumulative growth of complaints

Complaint categories

Complainants

Number of complaints dealt with

Complaint categories

Education complaints

Health complaints

Complainants