Skip to main content

Tá tú anseo:  

Líon na nGearán

Ó osclaíodh Oifig an Ombudsman do Leanaí in 2004, tá méadú tagtha ar líon na ngearán a fhaighimid gach bliain.

Tagann formhór na ngearán ó thuismitheoirí atá ag gearán thar ceann a gcuid leanaí, ach déanann caomhnóirí, oibrithe sóisialta, dochtúirí agus gairmithe eile, chomh maith leis na leanaí iad féin teagmháil linn freisin.

Bíonn an t-oideachas i gcónaí ar cheann de na catagóirí is mó a ndéantar gearán ina leith agus ní haon iontas é sin i bhfianaise an mhéid ama a chaitheann daoine óga ar scoil agus mar gheall ar an ngá atá ann oideachas a chur ar fáil do gach leanbh. Faighimid gearáin faoi shláinte, tithíocht, cosaint leanaí agus go leor saincheisteanna eile chomh maith. Tá tuilleadh eolais faoinár ngearán anseo.