Skip to main content

Tá tú anseo:  

Deis cainte

Éist Cluiche

Cad atá i gceist leis seo?

Ba chóir do dhaoine fásta do thuairim a lorg faoi chúrsaí ach ní gá dóibh déanamh dá réir sin.

SAMPLA: Uaireanta ar scoil, tugann do mhúinteoir rogha duit idir dhá ghníomhaíocht agus éisteann sí leis an méid a bhíonn le rá agat.