Skip to main content

Tá tú anseo:  

Príobháideacht agus Fianáin

The Ombudsman for Children’s Office fully respects your right to privacy, and will not collect any personal information about you on this website without your clear permission.

Caithfear le eolas pearsanta ar bith a thairgeann tú go slán agus go rúnda de réir an Achta um Chosaint Sonraí, 1988 agus 2003.

Trí tadhall a dhéanamh leis an suíomh gréasáin tá tú ag glacadh le téarmaí Pholasaí Phríobhaideachais um Idirlíon.

Tá naisc sheachtracha do suíomh gréasáin eile inaitheanta agus níl GSOC freagrach d’ineachar (nó polasaí príobhaideachais) na suíomh gréasáin eile.

Cuairt a thabhairt ar shuíomh

Nuair a thugann duine cuairt ar www.oco.ie bailíonn muid eolas chaighdeánach logálaí idirlín agus patrún iompraíochta cuairteora.  Baintear úsáid as cuid den eolas chun achoimre staitisticí a chruthú, rud a ceadaíonn dúinn líon na gcuairteoirí chuig an suíomh a mheasúnú; na leathanaigh is mó a thugadh cuairt orthu a aimsiú, agus ar deireadh an suíomh a dhéanamh níos soláimhsithe.

  • Ní dhéanann muid iarracht féiniúlachtaí na gcuairteoirí chuig an suíomh a dhearbhú.
  • Ní dhéanfaidh muid ceangal idir sonraí pearsanta ón suíomh seo agus eolas aitheantais phearsanta ó foinse ar bith.
  • Más rud é go bhfuil sé ar intinn againn eolas pearsanta a bhailiú inseoidh muid duit agus míneoidh muid cad chuige.

Tugann leathanaigh airithe ar an suíomh rogha duit tuilleadh eolais a iarraidh ar ríomhphost, nó gearán a dhéanamh ar líne.  Ní dhéanfar taifead den eolas seo ach amháin má chuireann tú teachtaireacht chugainn, agus ní bhainfear úsáid as ach amháin don chúis a bhí beartaithe agat.

Úsáid fianáin

Is é atá i bhfianáin nó comhaid théacs bheaga atá curtha ar an ríomhaire ag na suíomhanna ar a thugann tú cuairt.  Baintear úsáid astu go forleathan chun cuidiú le suíomhanna oibre, nó chun obair níos fearr a dhéanamh, chomh maith le eolas a chuir ar fáil do úinéirí suímh gréasáin.

Baineann an suíomh úsáid as Anailísíocht Google, seirbhís anailísíochta suímh curtha ar fáil ag Google, Inc. (“Google”). Baineann Anailísíocht Google úsáid as fianáin, comhaid théacs atá ar do ríomhaire, chun cuidiú leis an suíomh anailís a dhéanamh ar an dóigh a úsáidtear an suíomh.  Scaipfear an t-eolas ginte ag an fhianán maidir leis an dóigh a d’úsáid tú an suíomh (do sheoladh IP san áireamh) chuig freastalaithe Google sna Stáit Aontaithe, agus déanfar é a stóráil ansin chomh maith.

Úsáidfear Google an t-eolas chun measúnú a dhéanamh ar an dóigh a bhaineann tú úsáid as an suíomh, chun tuarascálacha a thiomsú ar gníomhaíocht suímh d’oibreoirí suímh eile agus seirbhísí maidir le gníomhaíocht suímh agus úsáid idirlín a sholáthar.

D’fheadfadh le Google an t-eolas seo a thraschur do tríú páirtí nuair atá ceangal dlí ortha, nó nuair a phróiseálann an tríú páirtí eolas ar son Google.  Ní cheanglóidh Google do sheoladh IP le sonraí ar bith eile atá ag Google.

Is féidir leat diúltú cead a thabhairt na fianáin a úsáid trí an clóchur cuí a roghnú ar do bhrabhsálaí.  Ach bí ar an eolas má ghlacann tú an rogha seo nach mbeidh feidhmiúlacht iomlán an suímh mar rogha agat.  Trí úsáid a baint as an suíomh seo tá tú ag tabhairt cead do Google sonraí fút a phróiseáil mar atá thuasluaite.

Cathain agus cad chuige a choinníonn muid eolas fút

Baineann muid úsáid as Sonraí Pearsanta a chuireann tú ar fáil chun ár bhfeidhme reachtúla a chomhlíonadh de réir Acht an Ombudsman do Leanaí 2002 (arna leasú).

Baineann muid úsáid as Sonraí Neamhphearsanta bailithe ó chuairteoirí chuig an suíomh i bhfoirm chomhiomlán chun tuiscint níos fearr a fháil ar cad as a thagann cuairteoirí don suíomh, agus chun dearadh níos fearr a chuir ar an suíomh.

Ag roinnt eolais fútsa le daoine eile

Ní roinnfear do shonraí pearsanta le tríú páirtí ach amháin:

  • Má tá dualgas againn faoin dlí
  • Chun géilleadh le Acht an Ombudsman do Leanaí 2002(arna leasú) agus/nó
  • Sa mhéid is go dtugann tú cead dúinn

Don tríú páirtí a mbaineann sé leis an t-eolas seo a roinnt d’fhéadfadh iad siúd a bheith páirteach don fhiosrúchán, Coimisinéir na nGardaí, Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí agus Cigireacht an Gharda Síochána.  Níl an liosta seo uileghabhálach.