Skip to main content

Tá tú anseo:

Cainteanna Leanaí 2019 – A dtuairimí á nochtadh ag leanaí ar Lá Domhanda na Leanaí

Rachaidh naonúr daoine óga ar an stáitse mar chuid de Chainteanna Leanaí (Child Talks) chun a ndearcthaí agus a n-eispéiris a roinnt ar Lá Domhanda na Leanaí. Déanfaidh The Kabin Crew, grúpa d’amhránaithe agus rapálaithe óga, a dtacaíonn Glúin an Cheoil leo, píosa a chur i láthair a cumadh go speisialta don imeacht seo.

Beidh Cainteanna Leanaí ar siúl ag Foirgneamh na Clódóireachta, Caisleán Bhaile Átha Cliath ar Lá Domhanda na Leanaí, Dé Céadaoin, an 20 Samhain agus cuirfidh Oifig an Ombudsman do Leanaí é ar siúl. Déanfaidh an tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige, an Dr Katherine Zappone, TD, an t-aitheasc tosaigh.

Craolfar Cainteanna Leanaí beo ar Facebook agus RTÉ News NOW, a chinntíonn go mbeidh teacht ag gach duine óg ar an imeacht speisialta seo.

Ag labhairt dó roimh Chainteanna Leanaí, dúirt an tOmbudsman do Leanaí, an Dr Niall Muldoon:

“Tá ceiliúradh á dhéanamh inniu, Lá Domhanda na Leanaí, ar leanaí trí éisteacht leis an méid atá le rá acu faoi shaincheisteanna atá tábhachtach dóibh. Tá siad meáite go n-éistfidh an tAire Zappone agus na daoine eile ar gach leibhéal cumhachta i sochaí na hÉireann leo.

“Tá na míonna oibre caite chun na cainteanna a réiteach a chloisfidh tú ó na daoine óga. Is eol dom go gcloisfimid roinnt scéalta a bheidh an-spreagúil agus a mhúsclóidh go leor smaointeoireachta. Faoi mar is gnách, táim bainte siar go mór ag cumas daoine óga agus an chothroime atá go smior iontu.

“Fiosróidh Cainteanna Leanaí ábhair cosúil le meabhairshláinte, míchumas, oideachas, bochtaineacht tréimhse, athrú aeráide, aois na vótála agus rannpháirtíocht an phobail. Ó gach cearn d’Éirinn iad na daoine óga a ghlacfaidh páirt agus beidh duine óg ann, chomh maith, a bheidh ag taisteal ón Tansáin. Is é téama Cainteanna Leanaí na bliana seo Bí an Duine Féin is Fearr.

 

“Déanfar ceiliúradh i mbliana ar thríocha bliain ó cuireadh Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh i bhfeidhm. Meabhraíonn daoine óga na linne seo inniu dúinn, in ainneoin an dul chun cinn a rinneadh, go bhfuil níos mó le déanamh go fóill chun cearta leanaí a chosaint agus a chur chun cinn in Éirinn. Tá i bhfad an iomad daoine óga ann go fóill atá ar an imeall agus tá an iomad daoine óga ann a bhfuil neamhaird á tabhairt orthu.

"Anuas ar fhreastal ar Chainteanna Leanaí, beidh mé ag labhairt os comhair Chomhchoiste an Oireachtais ar Leanaí agus Óige Gnóthaí, chomh maith. Deis eile é seo chun na limistéir a dtugtar tús áite dóibh do leanaí agus an tiomantas leanúnach a theastaíonn a chur in iúl don Rialtas."

CRÍOCH

Teagmháil:

Aoife Carragher
Bainisteoir Cumarsáide

 

Nótaí d’Eagarthóirí

  • Comhlacht neamhspleách reachtúil is ea Oifig an Ombudsman do Leanaí arb é a sainordú foriomlán chun cearta agus leas leanaí faoi aois 18 mbliana a chónaíonn in Éirinn a chur chun cinn.
  • I measc chroífheidhmeanna reachtúla an Ombudsman do Leanaí, tá imscrúdú neamhspleách agus neamhchlaonta a dhéanamh ar ghearáin a rinne leanaí nó a rinneadh thar ceann leanaí maidir le comhlachtaí poiblí, anuas ar eagraíochtaí a sholáthraíonn seirbhísí thar ceann an Stáit.