Skip to main content

Tá tú anseo:

Aighneacht le Comhairliúchán Chomhchoiste an Oireachtais um Shláinte agus Leanaí maidir le Cúram Leighis Príomhúil sa Phobal

D’eisigh an Comhchoiste um Shláinte agus Leanaí cuireadh d’aighneachtaí ábhartha a bhaineann le cúram príomhúil sa phobal an 14 Deireadh Fómhair 2008 d’fhonn cabhrú leis chun a dtuarascáil féin a ullmhú ar an tsaincheist.
Is iad na saincheisteanna a thugtar chun solais san aighneacht seo: seirbhísí meabhairshláinte do leanaí agus daoine óga; leanaí i gcúram agus rochtain ar sheirbhísí teiripeacha.